izvjestajna_skupstina

Godišnja izvještajna skupština

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GODIŠNJE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE

Pozivamo Vas da prisustvujete godišnjoj Skupštini Lovačkog saveza Zadarske županije koja će se održati u subotu 27.06.2015. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama LSZŽ, Ulica Ivana Mažuranića 32 a , sa slijedećim Dnevnim redom :

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva
a.) izbor verifikacijske komisije zapisničara i dva ovjerovitelja te utvrđivanje broja delegata skupštine.
b.) osnivane radnog predstavništva (predsjednik ,dopredsjednik ,tajnik)
2. Podnošenje izvještaja vodstva LSZŽ :
a.) Predsjednika i Izvršnog odbora (Prilog.1)
b.) Nadzornog odbora (Prilog.2)
d.) Povjerenstva za lovno streljaštvo i lovnu kinologiju .(Prilog.3)
e.) Financijsko poslovanje za 2014. Godinu. (Prilog.4)
f.) Diskusija po izvješćima i prihvaćanje istih .
3. Donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg člana Nadzornog odbora LSZŽ , po dostavljenoj pismenoj ostavci (R.Pavića) , te imenovanje novog člana NO.
4. Donošenje i prihvaćanje Plana rada za 2015. god. (Prilog.5)
5. Donošenje i verifikacija financijskog plana za 2015. god. (Prilog.6)
6. Donošenje odluke na žalbu L.U.”Prepelica”Zadar.
7. Donošenje odluke o promijeni starog Statuta i usvajanju novog Statuta LSZŽ po prijedlogu Izvršnog odbora. (Prilog.7)
8. Donošenje odluka bitnih za funkcioniranje LSZŽ (prebacivanje ovlasti na IO za donošenje finaciskog plana) .
9. Razno.

Obveza prisustvovanja za sve izabrane delegate Skupštine članica LSZŽ.