ministarstvo-poljoprivrede

Javni natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Javni natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2023.

Obrasci:

  • Obrazac za prijavu
  • Obrazac proračuna
  • Obrazac izjave o nekažnjavanju
  • Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • Objedinjeni obrasci

 

NATJEČAJ JE OTVOREN od 9. lipnja 2023. do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 15. studenoga 2023.

Link za obrasce: Ministarstvo poljoprivrede – Javni pozivi i natječaji (gov.hr)

 

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/pristup_info/javni%20pozivi/2023/PolicaOsiguranjeDivljaci/Tekst%20javnog%20natje%C4%8Daja.pdf

 

https://www.hls.com.hr/tag/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-premije-police-osiguranja-za-stetu-od-divljaci-na-poljoprivrednim-usjevima-u-2023